[KLASICKÁ KYTARA - MIROSLAV KOLBA]
[KLASICKÁ KYTARA - MIROSLAV KOLBA]
FOTOGALERIE DAVID KOLBA |NOTY A CD | KONTAKT | FOTO | Z TISKU| E-MAIL |
Slovo o autorovi

Miroslav Kolba (23.7 1943 †21.10 2004) prožíval svoje hudební začátky v rodném městě Prostějově. Už jako žák hudební školy se snažil upravovat a přizpůsobovat sólové hře na kytaru písně, které znal. V patnácti letech již hrál v kapele a generační příznivci ho zdravili " HALLO, ELVIS!" .
Hrál v prostějovském bigbandu, dixilandu a v mnoha dalších kapelách nastupujících hudebních žánrů.
Tuto hudební praxi včetně folklórního národopisného souboru MÁNES, se kterým projel kus světa, neustále provázela hra na klasickou kytaru, postupně však víc a víc se zaměřením na vlastní úpravy a kompozice.
V šedesátých letech vystudoval Konzervatoř v Brně - obor klasická kytara. Profesor Sádlík si jej vybral do mezinárodního konkurzu v Paříži, realizaci však přerušila dlouhodobější nemoc.
V letech 1967 - 1973 hrál v kapele tehdy velmi populárního zpěváka Pavla Nováka z Přerova.
Vystupoval jako sólista v koncertních pořadech, a to nejen s elektrifikovanou kytarou, ale i se svou španělkou "metálkou". V tomto období skládal populární písně.
Více jak tři desítky let vyučuje hru na klasickou kytaru na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově.
Ke svému talentu a muzikantskému umění přibyly další zájmy:

[MIROSLAV KOLBA - klasická kytara]

KYTARA
- kompozice a úpravy skladeb pro klasickou kytaru
- studiové nahrávky vlastních skladeb "Romance pro klasickou   kytaru"
- vydávání hudebních publikací pro klasickou kytaru - Škola na kytaru   hrou (1995)
- Moje Vánoce s kytarou (1996)
- Romance pro klasickou kytaru (1998)
- CD Romance pro klasickou kytaru (1999)
- Škola na kytaru hrou - rozšířené vydání pro začátečníky a pokročilé (2001 )
- Prídi ty, šuhajko (2002)
- Rhythm and Blues - Waltz rock and roll capriccio (2004)
- Jak báječný je Tvůj maličký svět (2004)
- Štědrovečerní vláček už houká (2004)
!Pracovní okruhy pro učitele a žáky - | stáhni zde |   zip

Zlata Kolbová a Jan Čižmář Zlata Kolbová a Jan Čižmář Zlata Kolbová a Jan Čižmář
Koncert v ZUŠ Prostějov.
Zlata Kolbová a Jan Čižmář.
Prosinec 2004.

Slova významných českých kytaristů k publikaci "Škola na kytaru hrou"

Vážený pane Kolbo,

předkládám Vám ,po prostudování vaší školy, toto stručné sdělení:

Z množství kytarových škol, které se v poslední době objevily, je vaše kytarová škola hrou jednou z mála vyhovujících požadavkům náročných pedagogů. Současně je zajímavá nejen pro velmi mladé začátečníky. je to dáno poutavým obsahem používajícím mj. hojně známých melodií lidových písní i jiných písní v jednom hlasu i v úpravách pro více hlasů, na které v obtížnosti plynule navazují skladby pro pokročilejší žáky. Praktické je i uvedení písní s akordickými doprovody v závěrečné osmé kapitole.

Z hlediska metodiky výuky hry vaše Kytarová škola hrou nesporně splňuje požadavky kvalitní, metodicky propracované a logicky seřazené výuky. Mimo to svou poezií a zábavným charakterem pro mladší žáky naplňuje Komenského heslo - Škola hrou.

Mgr. Vladislav Bláha
koncertní kytarista
profesor konzervatoře v Brně
Vážený pane Kolbo,

po prostudování Vaší práce Škola na kytaru hrou a po výměně názorů se svými kolegy na téma uspořádání a řazení metodických postupů Vám s radostí sděluji, že Vaše ŠKOLA je to nejlepší, co v pedagogické literatuře pro kytaru existuje.

Vaše postupy vedou žáka nenásilnou formou (písně moravské, lidové, doprovod i melodie) k technické zručnosti a co je hlavní, rozvíjejí již od začátku muzikální cit. Kytarová obec by měla za tuto činnost poděkovat. Za sebe Vám přeji mnoho dalších úspěchů a hlavně to, aby se tato škola dostala co nejrychleji na distribuční pulty.


Milan Tesař
kytarový pedagog konzervatoře
J.Ježka v Praze

Zamyšlení autora nad publikací "Škola na kytaru hrou"

V posledních asi deseti letech mi čím dál častěji přicházela na mysl otázka, proč se nenajde někdo, kdo by napsal noty, ze kterých by se chtělo vyučovat začátečníky na klasickou kytaru, noty, které by ve svém konečném důsledku objasňovaly princip kytarové hry. Pak by se to mohlo jmenovat: "škola".
Zamýšlel jsem se občas, jak by takové noty měly asi vypadat. Vzpomněl jsem si také na výrok známého kytarového pedagoga a autora profesora Vojtěcha Tukače: "Napsat dokonalou školu není možné". Hlavou se mi pak pletly na toto téma různé úvahy: noty nemohou být podbízivé jen pro ty mladší... Jsou také starší začátečníci ... A jsou také nějaké představy ministerstva... Jak tedy postupovat, aby si žák nezkazil ruce hned na začátku?
Kritéria pro napsání takových not, kterým by se dalo říkat i škola, mi byla za těch mnoho let intenzivního učení, ale zrovna tak hraní, čím dál jasnější. Jednoho dne se z podvědomí vyloupla úplně a na podkladě toho, co jsem byl nucen z nouze psát žákům do notových sešitů, jsem učinil rozhodnutí školu napsat. S přihlédnutím na výše položené otázky jsem měl především na mysli:

[ŠKOLA NA KYTARU HROU]

KYTARA

1)Zkomponovat a zařazovat do funkce etud lidové písně. Vždyť co je svým rytmem a melodií dětem bližší a kolik dětí je o ně ošizeno. Přesné pořadí těchto cvičení není možné určit, poněvadž jde samozřejmě o individuální výuku. V tématických okruzích však, kdy se objevují další prvky pro vývoj techniky, řád být musí. Seřazení kapitol podle tónin mi připadá vhodné nejen ze slušnosti vůči hudební teorii a celkovému přehledu. Součástí metodiky se pak ale stává odbornost učitele, který určí případné změny v pořadí pro výuku (příklad: škola na kytaru hrou - druhá kapitola, D dur a II. poloha). Po dostatečně dlouhém muzicírování maximálně s jedním křížkem v předznamenání (s výjimkou křížkových "kytarových" stupnic a jejich akordových kadencí), není dobré, když se žák k této kapitole - II. poloha D dur dostává dříve, než na začátku či na konci třetího a nebo až ve čtvrtém ročníku.Tato kapitola přivádí žáka nejen k pojmu, ale i nácviku "barré". Zvláště tady vybíráme podle vyspělosti a schopnosti žáka jen ta cvičení, která postačí k návyku hry v této jiné poloze a nácviku barré.Takže zdánlivě jakoby předčasně přecházíme k další kapitole A dur, která žáky povzbudí, poněvadž se jeví mnohem snazší.Ve vhodnou dobu se však k druhé kapitole vracíme, abychom hru zdokonalili o zatím vynechaná cvičení. Rovněž se tak vracíme k první kapitole, abychom si ověřili svůj pokrok a rovněž tak si zkusili přehrát pro nás dříve nevhodná cvičení.

2)Věděl jsem, že nesmím zapomínat na to, co mnohým žákům zůstane pro život jako jediné praktické. Je to kytarový doprovod, ať už k vlastnímu zpěvu či jinak. Tedy, aby si žák technicky a sluchově osvojil tóniku s dominantou, zatím od křížkových "kytarových" tónin a naučil se je co nejdříve užívat, nejlépe i se střídavým basem, v doprovodu jednoduchých písní (str. 69-70, 201-202).

3)Věděl jsem, že vzájemná souhra při "muzicírování" uvede žáka k pochopení závislosti rytmu na melodii a opačně (8. kapitola str. 201).

4)Věděl jsem, že učitel je často zaskočen tím, jak rychle se blíží nejkrásnější svátky v roce. První pomoc v podobě vánočních koled se tedy ukrývá v 7. kapitole (str. 193-200).

5)Důležité vývojové stádium však u žáka přichází, až když začne chápat, že zatím toho nemusel ani tolik umět, protože se za něj při hře podílel první, základní (velký) pražec na hmatníku. Teď však, když bude chtít hrát v polohách a bohatějších harmoniích, počínaje kytarovým doprovodem, musí základní pražec nahradit prvním prstem levé ruky. Musí tedy nejen chápat význam už dříve známého slova "barré", ale také je prakticky zvládnout. Rovněž tak pochopení významu tzv. typových stupnic a jejich praktické využití bezprostředně souvisí s pojmem "barré". Společně ruku v ruce svým významem sahají přes orientaci na hmatníku až po základ k improvizaci pro nadané jedince.V podstatě se jedná o pochopení základního principu hry na kytaru, ve kterém spatřují jádro své publikace a školu školou (str. 71-72, 181-183 a realizace úkolů pro žáky v 6. kapitole).

Tolik ve stručnosti k portrétu "Školy na kytaru hrou" a metodické práci s ní.

|nahoru|

Noty a CD

[CD ROMANCE PRO KLASICKOU KYTARU] CD Romance pro klasickou kytaru
Vlastní kompozice autora, skladby z publikace Romance pro klasickou kytaru v interpretaci autora.
Cena za 1 kus 200,- Kč.
(rok vydání 1999)
OBJEDNAT

[ROMANCE PRO KLASICKOU KYTARU - NOTY] Romance pro klasickou kytaru -noty
Jsou vhodné pro velmi vyspělé kytaristy.
Doporučujeme přikoupit také CD.
Cena za 1 kus 120,- Kč.
(rok vydání 1998)
OBJEDNAT

[MOJE VÁNOCE S KYTAROU] Moje Vánoce s kytarou - noty
Zde jsou uvedeny úpravy samotného autora pro 1 až 4 kytary.
(Připravujeme nové vydání této publikace).
Cena za 1 kus 120,- Kč.
(rok vydání 1996)
OBJEDNAT

[ŠKOLA NA KYTARU HROU] Škola na kytaru hrou
Pro začínající a pokročilé. Splňuje všechny požadavky z hlediska osnov uměleckých škol po stránce obsahové i metodické a navíc vychází z našich kulturních tradic-lidových písní.
Obsahuje výukové i přednesové skladby, vlastní skladby autora a výběr skladeb kytarových klasiků. Momentálně vyprodáno, další výtisky v září 2012!!!!
Cena za 1 kus 240,- Kč. Publikace schválená MŠ ČR v osnovách
(rok vydání 2001)            pro ZUŠ pro výuku hry na kytaru.
OBJEDNAT

[PRÍDI TY ŠUHAJKO] Prídi ty, šuhajko
Obsahuje dvě koncertní preludia a lidové písně pro kytaru v lehčích i náročnějších úpravách.
Cena za 1 kus 120,- Kč.
(rok vydání 2002)
OBJEDNAT

Rythm and Blues Rhythm and Blues - Waltz rock and roll capriccio
Rokenrolové capriccio je zpracováno jako třídilné kytarové duo a sólové Blues.
Charakter těchto tří částí odpovídá názvům capriccia. Tato skladba měla úspěšnou premiéru na mezinárodním kytarovém festivalu v Brně 2003.
Skladba je vhodná pro vyspělejší žáky II. stupně ZUŠ a výše. Obsahuje pro každého zvlášť napsaný part.
Cena za 1 kus 120,- Kč.
(rok vydání 2004)
OBJEDNAT

Jak báječný je Tvůj maličký svět Jak báječný je Tvůj maličký svět
Dvoudílné kytarové duo. Noty jsou vhodné pro vyspělé žáky ZUŠ a další náročné zájemce. Duo je však velmi dobře hratelné. I v této publikaci je pro každého hráče zvlášť napsaný part.
Cena za 1 kus 110,- Kč.
(rok vydání 2004)
OBJEDNAT

Štědrovečerní vláček už houká Štědrovečerní vláček už houká
Publikace obsahuje 22 nejjednodušších úprav vánočních koled doplněných ilustracemi vánočních motivů, především pro žáky mladšího věku (1.-5. ročník, kromě prvního dueta, které je obtížnější a vystavěné na motivech vánočních koled).
Cena za 1 kus 140,- Kč.
(rok vydání 2004)
OBJEDNAT
|nahoru|
Fotogalerie

KLASICKÁ KYTARA
NA PLUMLOVĚ
FOTO
FOTO
FOTO
FOTO

Kontakty - Nakladatelství Španělka
Zlata Šobrová-Kolbová
Netušilova 7
796 01 Prostějov

Tel: +420 776 594 654
e-mail: zlatkakolbova.sobrova@gmail.com
Zuzana Kolbová
Dykova 9
796 01 Prostějov

Tel:+420 775 130 750
Emílie Studená
Pod Kosířem 5
796 01 Prostějov

tel: +420 582 333 329
mobil:+420 732 369 909
|nahoru|

Články z novin "prostějovský týden"

Jubilující kytarista a skladatel Miroslav Kolba

Jsou města a lidé, mezi nimiž existuje téměř organické propojení. Je tomu tak i v případě Prostějova a kytaristy, skladatele a hudebního pedagoga Miroslava Kolby. Za více než třicet let, kdy vyučuje na Základní umělecké škole Vladimíra Ambrose, prošly jeho rukama stovky žáků a rodné město se také často objevuje v romantických skladbách, které vytvořil pro klasickou kytaru, či v jeho úpravách lidových písní z Hané. Miroslav Kolba se v červenci dožívá šedesátky. K osudovému setkání s kytarou u něj došlo velmi záhy. Už v místní hudební přípravce se pokoušel o úpravy písní pro sólovou kytaru a když pak jako teenager hrával s prostějovskými bigbandy, dixielandy či rock'n'rollovými kapelami, vysloužil si u vrstevníků přezdívku Elvis. "Sedával jsem tehdy často nad notovým papírem a pokoušel se skládat a aranžovat písničky," vypráví. "Když jsem ale v roce 1961 vstoupil na půdu konzervatoře v Brně, hodně věcí se změnilo. Klasická kytara se mi stala druhým já a nasměrovala mě jinam." Na škole se mu dařilo a profesor Sádlík, který Miroslava Kolbu na konzervatoří vedl, jej vybral do připravovaných hudebních konkurzů ve Francii, Německu či Holandsku, ovšem do kariéry mladého hudebníka zasáhla nemoc a odcestovat nemohl. "Snad k tomu přispělo i to hektické cestování po světě s folklórním souborem Mánes," podotýká Kolba. Po zotavení a návratu k muzikantské činnosti se Miroslav Kolba opět vrhl na lehčí žánr populární hudby. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let hrál ve skupině - tehdy velmi populárního - Pavla Nováka. "Komponoval jsem písně a užíval si slávy na výsluní "šoubyznysu". Poznal jsem však i jeho odvrácenou stranu a tak jsem se nakonec znovu přimknul k obyčejné "španělce", u které jsem zůstal jako učitel dodnes," říká. Svým tvůrčím skladatelským a interpretačním ambicím však nezůstal Miroslav Kolba nic dlužen. Kromě CD vlastních skladeb s názven Romance pro klasickou kytaru (1997) vydal řadu hudebních publikací. Autor sám si nejvíce cení rozšířeného vydání Školy na kytaru hrou (2001, 2003), určené pro žáky prvního a druhého stupně kytarových oborů na základních uměleckých školách. Školu doporučilo mimisterstvo školství do osnov a ocenilo několik předních českých kytarových virtuozů a pedagogů. Tento rok vyšly také Kolbovy úpravy lidových písní Prídi ty, šuhajko, a jeho nejnovějším titulem je Rhythm and Blues - Waltz - Rock'n'roll Capriccio pro dvě kytary. Premiéra rytmického "rokenrolového" blues s moderními prvky, v němž se Kolba vrací ke své hudební lásce z mládí, zazní zanedlouho na srpnovém koncertě účastníků XII. mezinárodního kytarového festivalu v Brně.

"Vždycky jsem byl hráč", říká prostějovský kytarista
Miroslav Kolba, který právě vydal novou kytarovou školu

Miroslav Kolba, známý prostějovský muzikant ovládající stejně dobře klasickou i elektrickou kytaru, hudební pedagog a skladatel, vydal v těchto dnech svou novou hudební publikaci Škola na kytaru hrou (pro začátečníky i pokročilé). Je určena žákům a pedagogům na základních uměleckých školách v celé republice, případně i zájemcům-samoukům, kteří mají možnost poradit se při studiu hry s odborníky. Při této příležitosti jsme s Miroslavem Kolbou hovořili o kytarové škole i o jeho muzikantském životě.

Proč se shlížet v cizích autorech, když můžeme mít naši kytarovou školu...

Publikace Miroslava Kolby, která umožňuje začít s hrou na klasickou kytaru už od útlého dětského věku, od šesti, sedmi let, na trhu dlouhá léta chyběla. Splňuje všechny požadavky z hlediska osnov uměleckých škol po stránce obsahové i metodické a navíc vychází z našich kulturních tradic, z lidových písní.

"Řekl jsme si, proč se shlížet ve jménech cizích autorů, když můžeme mít naši vlastní českou kytarovou školu. A jak na to jít jinak než přes lidovou píseň. Její krása, jednoduchost a upřímnost je blízká dětem i dospělým," vysvětluje Kolba pojetí své kytarové školy. Publikace obsahuje výběr skladeb samotného autora i světoznámých klasiků, jako například Carcassiho, Carulliho, Paganiniho a mnoha dalších. Vedle vlastních úprav lidových písní do ní Kolba zařadil i písně z Hané.

Od začátku jsem měl jasnou představu, jak na to...

První ohlasy na kytarovou školu jsou velmi příznivé. Autor si zatím nejvíc považuje ocenění profesora pardubické konzervatoře a našeho předního experta na metodiku výuky klasické kytary Stanislava Juřici. "Aniž bych ho o něco žádal, ozval se sám, že se mu škola velmi líbí," říká Kolba, který zaznamenal už i první kladné názory od učitelů a ředitelů uměleckých škol. Juřica také doporučil Kolbovi, aby svou školu představil na mezinárodních kytarových festivalech letos v létě v Mikulově a Brně, na kterých sám vystupuje.

Při psaní školy Kolba vycházel z praxe a svých dlouholetých zkušeností: "Od začátku jsem měl jasnou představu, jak na to. Co je třeba, aby kytarista mohl říct, že ví, co hraje. Aby se naučil nejenom techniku, ale hlavně pochopil ladění kytary v souvislosti s hrou po celém hmatníku."

Nejlépe se mi tvoří v noci. Pět hodin uběhne jako nic...

Kytarovou školu sestavil Kolba rychle, snad za tři měsíce, i když na to padla nejedna noc: "Nejlépe se mi tvoří v noci. Je klid a pět hodin práce uběhne jako nic. Horší to bylo s výrobou. Ta se protáhla z nejrůznějších důvodů až na jeden a půl roku."

Přiznává, že rozhodnutí napsat kompletní kytarovou školu předcházely příznivé ohlasy na jeho první, méně rozsáhlou kytarovou školu z roku 1995. Příznivě ho přitom ovlivnila i prostějovská učitelka Emilie Studená: "Nesmírně si jí vážím pro její všestranný a inspirativní přístup k věci, pro její pomocnou ruku, práci s distribucí...", říká autor, který si tentokrát, na rozdíl od svých předcházejících hudebních publikací, zařídil vydání sám. Oceňuje zárověň finanční podporu Městského úřadu Prostějov a sponzorů.

Od mládí na mě volali "kytaro"....

O kytaře Kolba říká, že si ji zvolil náhodně, zhruba ve svých čtrnácti letech. Doma ji měl starší bratr, moc na ni nehrál, a kamarád ze sousedství, klavírista, mu poradil, ať kytaru vezme a jde s ní do hudební školy. "Šel jsem tam hned druhý den. A za půl roku jsem už seděl s notovým papírem a tužkou v ruce a snažil jsme se přizpůsobovat známé melodie hře na kytaru. Asi to ve mě bylo už tenkrát. A dělám to dodnes."

Od patnácti hrál v kapelách dixilend a rokenrol, záhy se dostal i do velkého prostějovského bigbendu. "Od mládí na mě volali kytaro," vzpomíná na tehdejší dobu, kdy "rokenrol začínal být králem" a muzikanti kolem něho rychle poznali, že ho kytara opravdu "chytla". Jako kytarista doprovázel například i dnešního ředitele Hudebního divadla v Karlíně, Prostějovana Ladislava Županiče. Ten mu tehdy, jako student JAMU, přinesl přihlášku na konzervatoř.

Klasik i kytarista v bigbítových kapelách

Kytara se stala Kolbovým osudem. Nejenom ve své klasické podobě, ale i jako elektrofonická. V 60. a 70. létech hrával jako sólový kytarista v kapele VOX s populárním zpěvákem Pavlem Novákem, určitou dobu byl členem orchestru Hudebního divadla v Olomouci, kus světa projel jako muzikant s prostějovským národopisným souborem Mánes, zahrál si i v okresních bigbítových kapelách. Přiznává, že nikdy jednoznačně nevěděl, zda je víc hráč moderní hudby nebo klasiky: "Hrál jsem všechno. Pro praxi to bylo dobré, získal jsem v muzice velký rozhled, ale u klasické kytary to potom někdy chybělo," připouští s odstupem času.

Široký žánrový záběr Kolba zúročil v řadě vlastních skladeb. Například v notové publikaci a na CD Romance pro klasickou kytaru. Profesor brněnské konzervatoře Vladislav Bláha píše ve své recenzi o Kolbových efektních i nápaditých skladbách a uvádí: "Dobře se orientuje jak ve sféře klasické, tak i populární hudby... Sbírka a CD zřejmě zaplní repertoárovou mezeru u řady muzikantů..."

Život bez hraní si nedokážu představit ...

Prostějovská veřejnost zná Miroslava Kolbu jako hudebního pedagoga i jako interpreta z řady kulturních i společenských akcí. On v této souvislosti připouští, že jednoduché sladit role učitele, interpreta a autora, protože jedna aktivita někdy vytěsňuje druhou. Netvoří ale na zakázku a tak naštěstí nemusí nikam spěchat. Od hudby se však nedokáže odtrhnout: "Život bez hraní si nedokážu představit. Je to pro mě přirozené, vždycky jsem byl hráč," potvrzuje Kolba, co je mu v hudbě vlastní. "Z toho hraní potom přichází hudební nápady, ani nevím jak... Pak už stačí jenom ty motivy zpracovat," dodává ke své inspiraci a tvorbě.

Jeho muzikantský postoj potvrzuje fakt, že odmítl nabídku pracovat jako krajský metodik výuky klasické katary nového Olomouckého kraje: "Nechci chodit po žádných schůzích a teoretizovat. Mě stačí, když budu hrát, budou mě hrát, a napíšu dobré věci." Milan Brauner


Odkazy
http://www.classicalguitarmagazine.com
http://www.muzikus.cz
 
 
http://www.mujweb.cz/www/mkolba

<a href="http://www.mujweb.cz/www/mkolba/"><img src="http://www.mujweb.cz/www/mkolba/images/ico_kytara.gif" width="88" height="31" border="0" alt="KLASICKÁ KYTARA - MIROSLAV KOLBA"></a>

|nahoru|

[CNW:Counter]
FOTOGALERIE - DAVID KOLBA